More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

A képzés célja:
A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről.
Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Elsősorban a specializációban szerzett ismeretek, az általános földrajzi kompetenciák és a geoinformatikai tudás alapján, jellemzően az alábbi területeken, a köz- és magánszférában
egyaránt:
területfejlesztés: területi tervező, pályázatíró, projektmenedzser munkakörökben;
turizmus: turisztikai referens, turisztikai desztináció-menedzser, idegenvezető és hasonló turisztikai munkakörökben;
környezetvédelem: környezetvédelmi referens, természetvédelmi
őr
egyéb munkakörök: térinformatikus (közműcégek, egyéb vállalkozások, önkormányzatok), területi tervező, ingatlanpiaci szakértő, kutató.

The purpose of the program:
The aim of this program is to educate geographers, who are able due to their up-to date natural scientific approach and their language skills to the self-sufficient knowledge- acquisition. They acquire the basics of the theoretical and methodological backgrounds to understand the natural, social and urban environment and gain knowledge about the working of the geographical subsystems (physical, social-economical). They have the proper knowledge to continue their studies on the master level.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment