More information

gtk.uni-pannon.hu/..i-menedzser-mesterszak 

Overview

A műszaki menedzser mesterszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

• érdeklődnek a műszaki, gazdasági és menedzsment területek összefüggései iránt;
• a problémamegoldó technikákat részesítik előnyben;
• szeretnének áttekintő képet kapni a termelési és szolgáltató folyamatokról műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból;
• egyaránt érdeklődnek az innovációs stratégiák kidolgozása és megvalósítása, valamint a műszaki-gazdasági döntések előkészítése iránt;
• a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítását szeretnék szem előtt tartani.

Milyen végzettséggel lehet bekerülni a szakra?

Előfeltétel nélkül:

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik Műszaki menedzser alapszakon szereztek diplomát.

Előfeltétellel:

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 50 kreditpont a kreditelismerési táblázatban (letölthető alább) felsorolt bontásban. Nem szükséges mindegyik felsorolt ismeretkörrel rendelkezni, csupán kategóriánként kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon: www.gtk.uni-pannon.hu/hu/muszaki-menedzser-mesterszak/

Felvételi vizsga:
Igen

Felvételi vizsga típusa:
Szóbeli

Felvételi vizsga helyszíne:
Online

Felvételi vizsga leírása:
A jelentkező a szükséges jelentkezési dokumentumok online benyújtását követően Skype-on keresztül szakmai felvételi vizsgát (interjú) tesz, amelyet a Gazdaságtudományi Kar Felvételi Bizottsága szervez. Az interjú során felmérik a jelentkezők háttérismereteit, nyelvtudását és motivációját. Az eredményeket 1-100-as skálán mérik, és a felvételhez legalább 56 pontot kell elérnie a jelentkezőnek.

Elérhetőségek:
Vajda Tünde
programadminisztrátor
vajda.tunde@gtk.uni-pannon.hu

Career opportunities

A megalapozott műszaki menedzsment-ismeretekkel és fejlett szervezői képességekkel rendelkező diplomások eséllyel pályázhatják meg számos vállalkozás és intézmény rangos álláshelyeit. Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére:
• profiltól függetlenül gyakorlatilag bármilyen termelővállalat, a kis- és közepes vállalkozásoktól a multinacionális cégekig;
• szolgáltató szervezetek, elsősorban olyanok, amelyeknél szükség van a folyamatok műszaki és gazdasági szempontból történő menedzselésére;
• szállítmányozással, fuvarozással foglalkozó, nagyobb méretű vállalatok;
• a közszférában működő szervezetek, ahol szükség van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, stb. területén megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.
A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve önálló szakértői tevékenység folytatására is (pl. pályázatíróként vagy projektmenedzserként).

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo