Logo of University of Pannonia

MAirodalom- és kultúratudomány

More information

alknyelvweb.mftk.uni-pannon.hu/..domany-ma 

Overview

A szakot azoknak ajánljuk:
- akiket magas szinten érdekli irodalom és a társművészetek.
- akik kiváncsiak arra, hogy a magyar kultúra hogyan van jelen külföldön és az európai kultúra magyar közegben.
- akiket érdekel a magyar és az európai irodalmak kapcsolatai, a komparatisztika, az összehasonlító műelemzés, az irodalom és a társművészetek kapcsolatai, a kultúratudomány, a kulturális kapcsolatok kérdésköre, a műfordítás, a regionális irodalmak, a filmművészet, a művészetfilozófia, a művészettörténet, a kulturális antropológia, a színháztudomány, a kritika- és tanulmányírás.
- akik szeretnének a jövőben kutatni, bekapcsolódni a tudományos életbe és doktori iskolában folytatni a tanulmányaikat.

Programme structure

https://alknyelvweb.mftk.uni-pannon.hu/images/pdf/IKT_MA__2018.pdf

Career opportunities

tanulmányok doktori képzésben történő folytatása;
kutatóintézetekben;
könyvtárakban és más közgyűjteményekben;
szak- és műfordítóként;
művelődésszervezésben, közoktatásban, médiában;
színházakban;
folyóirat-szerkesztőségekben, TV- és rádióstúdiókban.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment