Logo of University of Pannonia

BAnemzetközi tanulmányok

More information

ti.mftk.uni-pannon.hu 

Overview

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen.

Programme structure

https://mftk.uni-pannon.hu/images/Nemzetk%C3%B6zi_BA_modelltanterv.pdf

Career opportunities

nemzetközi szervezetek vezető alkalmazottjaként; helyi önkormányzatoknál; kormányzati szervek; minisztériumokban; nemzetközi nagyvállalatoknál és non-profit intézményeknél.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment