More information

nye.hu 

Overview

A képzés célja olyan idegen nyelveket beszélő, idegenforgalmi és vendéglátóipari feladatokat ellátó közgazdászok képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani és speciális ismereteik birtokában képesek az idegenforgalom és a vendéglátás területén feladatokat ellátni, a kapcsolódó munkafolyamatokat irányítani és szervezni, a keresletet befolyásoló tényezőket azonosítani és elemezni, vonzó és élvezetes kínálatot kialakítani, a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységeket megszervezni és végezni. Felkészülnek tanulmányaik mesterszintű folytatására.

Programme structure

http://ttajekoztato.nye.hu/

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023