Logo of University of Nyíregyháza

BAedző (labdarúgás specializáció)

More information

nye.hu 

Overview

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Online felvételi elbeszélgetés:
- magyar nyelvismeret szűrése
- motivációs beszélgetés
- gyakorlati vizsga

Az edző alapképzési szak esetében a gyakorlati vizsga megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát.

Az edző alapképzési szak esetében személyes megjelenésű vizsgát szervez az intézmény. A gyakorlati vizsga részei: biológia írásbeli, sportági elmélet írásbeli és szóbeli, valamint sportági gyakorlati felvételi vizsga.

Programme structure

http://ttajekoztato.nye.hu/

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States