Logo of Széchenyi István University

MAinfrastruktúra-építőmérnöki

More information

felveteli.sze.hu/..gyar-es-angol-nyelven-1 

Overview

A képzés célja a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes infrastruktúra-építőmérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben megszerezhető készségeken túl képesek az infrastruktúra-építőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A képzés felkészít a szakterület adódó problémák felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, értékelésére, önálló – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő – irányítói feladatok ellátására.

A szaktárgyak a legújabb nemzetközi innovatív módszereket és irányzatokat is tárgyalják. Végzettjeink rövid gyakorlati idő után olyan önálló tevékenységre érett mérnökök lehetnek, akik a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén mélyebb ismeretekkel rendelkeznek, bonyolultabb feladatok megoldására, összetett létesítmények tervezésére, új eljárások fejlesztésére képesek és néhány év gyakorlat után kisebb-nagyobb csoportokat vezetnek. A megszerzett oklevelet az Európai Unióban egyenértékűnek ismerik el. A jogszabályban meghatározott tervezői, szakértői jogosultság a Magyar Mérnöki Kamara által előírt gyakorlati idő után szerezhető meg.

Programme structure

Egy angol nyelvű középfokú (B2) komplex vagy egy élő idegen nyelvből (nem angol) középfokú (B2) komplex nyelvvizsga és egy angol alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga. kimeneti követelmény.

felveteli.sze.hu/infrastruktura-epitomernoki-msc-magyar-es-angol-nyelven-1

Career opportunities

Továbbtanulási lehetőségek

Az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakot jó eredménnyel végző hallgatók felvételt nyerhetnek a doktori képzésbe. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola többek között az építőmérnöki tudományokban adhat ki doktori fokozatot.


Elhelyezkedés

A mesterszak elvégzésével az alábbi területeken helyezkedhetnek el hallgatóink: építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálása, vezetése a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén, közlekedési és mélyépítési létesítmények tervezésében való alkotó, irányító közreműködés, komplex közúti és vasúti közlekedési rendszerekhez, városi közlekedési és rendszerekhez kapcsolódó feladatok megoldása, műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvétel a közlekedésépítési és geotechnikai kutatás-fejlesztés területén. Néhány lehetséges leendő munkaadó az ismertebb hazai vállaltok köréből: Magyar Közút Zrt., MÁV Zrt., BKV Zrt., GYSEV Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Magyar Aszfalt Kft., Colas Hungária Zrt., KÖZGÉP Zrt., Keller Grundbau Kft, Bohn Mélyépítő Kft, Hídépítő Zrt, HBM Kft, nagyobb városok polgármesteri hivatalai

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo