More information

felveteli.sze.hu/..etkozi-tanulmanyok-ba-1 

Overview

A szakmáról

Ezen a szakon olyan szakembereket képzünk, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, emellett magas szintű nyelvtudásukra, illetve közgazdasági és jogi ismereteikre alapozva képesek új típusú nemzetközi kapcsolatok kialakítására és kiszélesítésére, továbbá jól ismerik a nemzetközi intézmények működését, ezáltal felkészültségüknek megfelelően keresettek a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézmények körében.

A képzésről

Hallgatóink ismereteket szereznek a nemzetközi politika, a gazdaság, a jog területén. A képzés során elsajátított tudásanyag és gyakorlati tapasztalat lehetőséget nyújt a végzett hallgatók számára számos munkakör betöltésére az állami és non-profit szektorban, helyi önkormányzatoknál, illetve minden olyan intézménynél, amely nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Az alkalmas jelentkező ismérve az alaposság, a kreativitás, a magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.

Kontakt:
Dr. Pátkainé Bende Anna
junior lecturer
bende.anna@sze.hu

Ködmön Zoltán
Assistant professor
kodmon.zoltan@sze.hu

Programme structure

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

A 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott nyelvek, legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga.

Career opportunities

Elhelyezkedés

A nemzetközi tanulmányok szakon végzettek iránti igény több területről is érkezik. Figyelemre méltó, hogy nemcsak a multinacionális vállalatok várják hallgatóinkat, hanem nagy-, kis- és középvállalkozások sora, amelyek sikeres nemzetközi tevékenységében nélkülözhetetlen a megfelelő tudású, a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit ismerő szakemberek megléte.

A szak elvégzésével a leendő munkahely profiljától függően számos munkakör betölthető a menedzser-asszisztenstől a középvezetői szintig. Álláskeresés tekintetében azok lehetnek sikeresebbek, akiknek a nyelvismerete magasabb szintű a kimeneti követelményben előírtnál (B2 szintű általános nyelvvizsga 2 nyelvből), nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, a tárgyalási és prezentációs technikákat jól alkalmazzák, kreatívak és nyitottak.

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo