More information

gamf.uni-neumann.hu/kepzeseink 

Overview

A végzett mérnökinformatikus a megszerzett természettudományi-, műszaki-, gazdasági- és humán tudományi ismeretei birtokában, műszaki informatikai és számítástechnikai szakmai felkészültsége alapján kellő gyakorlat után alkalmassá válik műszaki informatikai feladatok megoldására az alábbi területeken:

- a műszaki informatika módszereinek ismeretét igénylő műszaki alkotások, különösen információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások tervezése, fejlesztése és létrehozása,
- a műszaki fejlesztés átlagos bonyolultságú feladatainak megoldása az információtechnika, a számítógépes automatizálás területén.

Választható specializációk:
- Ipari informatika specializáció
- Mobil és web fejlesztési specializáció
- Hálózat biztonsági és üzemeltetési specializáció

Entry requirements:
Érettségi bizonyítvány

Entrance exam:
Igen

Type of entrance exam:
Szóbeli

Entrance exam location:
Elektronikus

Entrance exam description:

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- online kitöltött jelentkezési lap
- érettségi bizonyítvány vagy diploma másolata (magyar vagy angol nyelven)
- érvényes útlevél vagy magyar személyi igazolvány másolata.

A határidőre beérkezett dokumentumok alapján a jelentkező értesítést kap egy online felvételi vizsgáról. A szóbeli felvételit az Egyetem felvételi bizottsága online folytatja le. A felvételi elbeszélgetés magyar nyelven zajlik, ahol a jelentkező nyelvi alkalmasságáról is meggyőződik a Kar tanáraiból álló felvételi bizottság.

Contact:
Dr. Johanyák Csaba
johanyak.csaba@gamf.uni-neumann.hu

Preparatory year available:
Nem.

Specialisation year available:
Nem.

Minimum number of scholarship holders:
1

Maximum number of scholarship holders:
15

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States