Logo of Eötvös Loránd University

PhDFilozófiatudományi Doktori Iskola [Bölcsészettudomány]

More information

btk.elte.hu/doktisk/filozofia 

Overview

A Doktori Iskola az ELTE BTK Filozófia Intézetének valamint Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének és Ókortudományi Intézetének keretében működik, e három intézet tanszékeit integrálja.

A doktori képzés elvégzéséve a hallgató a filozófiatudományok doktorává válik. A felvételi szóbeli meghallgatásból áll, felvételi bizottság elött. A bizottság az alábiakat vizsgálja: általános szakmai tájékozottság és elkötelezettség,saját szakterület (disszertációs téma) ismerete, disszertációs téma tudományos időszerűsége, összetettsége, a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül, tervezett kutatás aránya, újító mértéke, várható eredmények jelentősége, több idegen nyelv ismerete, korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel, korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredménye, felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság, önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

A jelentkezés beküldése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a leendő doktori program vezetőjével.

Kapcsolat:
Fürtön Kinga
koordinátor
furton.kinga@btk.elte.hu

Programme structure

Minimum elvárás 20 kredit/szemeszter.
Minden kurzus és konzultáció teljesítésével 10-10 kreditet lehet szerezni. Kutatási tevékenység függvényében szerezhetők további kreditek.
Az egyes programok sajátosságai a tantervben érhetőek el: www.elte.hu/file/KPR_V_A_DOKT.pdf

Career opportunities

kutatóintézetek, egyetemek, múzeumok, diplomácia, sajtó, média

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo