Logo of Eötvös Loránd University

PhDIrodalomtudományi Doktori Iskola

More information

itdi.elte.hu 

Overview

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola 2000-ben alakult meg az ELTE BTK-n, és Kenyeres Zoltán vezetésével kezdte el működését a korábbi doktori programokra és alprogramokra épülve. A bölcsészettudományok, ezen beül is az irodalomtudományok területét felölelő iskolában a 2000-es, majd a végleges 2002-es akkreditáció során a meglévő programok átalakultak, differenciálódtak, új programok létesültek, így a doktori iskola tematikája az alapításától kezdve fokozatosan bővült. A programok az irodalomtudományon belül öt fő tudományterületet ölelnek fel. Ezek a következők: Anglisztika és amerikanisztika, Germanisztika, Szlavisztika, Romanisztika, Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór), könyvtártudomány és folklorisztika.

A felvételi a feltöltött anyagok (elsősorban a fogadó nyilatkozat) értékeléséből és szóbeli (online) meghallgatásból áll.
A jelentkezés beküldése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a leendő doktori program vezetőjével.
Kapcsolat:
Horváth Zsolt
horváth.zsolt@btk.elte.hu

Programme structure

Minimum elvárás 20 kredit/szemeszter.
Minden kurzus és konzultáció teljesítésével 10-10 kreditet lehet szerezni. Kutatási tevékenység függvényében szerezhetők további kreditek.
Az egyes programok sajátosságai a tantervben érhetőek el: www.elte.hu/file/KPR_V_A_DOKT.pdf

Career opportunities

kutatóintézetek, egyetemek, múzeumok, diplomácia, sajtó, média

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo