Logo of Eötvös Loránd University

PhDIrodalomtudományi Doktori Iskola [Bölcsészettudomány]

More information

itdi.elte.hu 

Overview

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola 2000-ben alakult meg az ELTE BTK-n, és Kenyeres Zoltán vezetésével kezdte el működését a korábbi doktori programokra és alprogramokra épülve. A bölcsészettudományok, ezen beül is az irodalomtudományok területét felölelő iskolában a 2000-es, majd a végleges 2002-es akkreditáció során a meglévő programok átalakultak, differenciálódtak, új programok létesültek, így a doktori iskola tematikája az alapításától kezdve fokozatosan bővült. A programok az irodalomtudományon belül öt fő tudományterületet ölelnek fel. Ezek a következők: Anglisztika és amerikanisztika, Germanisztika, Szlavisztika, Romanisztika, Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór), könyvtártudomány és folklorisztika.

A doktori képzés elvégzéséve a hallgató az irodalomtudományok doktorává válik. A felvételi szóbeli meghallgatásból áll, felvételi bizottság elött. A bizottság az alábiakat vizsgálja: általános szakmai tájékozottság és elkötelezettség,saját szakterület (disszertációs téma) ismerete, disszertációs téma tudományos időszerűsége, összetettsége, a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül, tervezett kutatás aránya, újító mértéke, várható eredmények jelentősége, több idegen nyelv ismerete, korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel, korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredménye, felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság, önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

A jelentkezés beküldése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a leendő doktori program vezetőjével.

Kontakt:
Fürtön Kinga
koordinátor
furton.kinga@btk.elte.hu

Programme structure

4 év (2+2)Az első négy félév a képzési és kutatási szakasz, amely során a hallgatóknak tanórákon, illetve konzultációkon kell résztvenniük. A szakasz lezárásaként a 4. félévben a hallgatóknak komplex vizsgát kell tenniük, amely feltétele a tanulmányaik folytatásának. A második négy félév a kutatási és disszertációs szakasz melyben a hallgatók konzultációkon vesznek részt és közben kutatási tevékenységet folytatnak. Minden program akkreditált tantervvel rendelkezik. A hallgatók számára meghirdetett tanegységlista tartalmazza a kötelező tárgyakat, a szakmai tárgyakat és a disszertációs témakonzultációt is.

Career opportunities

kutatóintézetek, egyetemek, múzeumok, diplomácia, sajtó, média

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo