More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 2

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:
Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk korábbi vallástudományi tanulmányaik egy-két reprezentatív írását – közöttük szabad bölcsészet alapképzési szak szakirányos végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében a szakdolgozatot –, a tervezett (de a későbbiekben még módosítható) mesterképzési szakdolgozat egy-két oldalas vázlatát, az ehhez csatlakozó egy-két oldalas tanulmányi és kutatási tervet, és egy rövid, lista formátumú szakmai önéletrajzot.

Szóbeli szakasz:
A benyújtott írásművek részletes megvitatása; beszélgetés a velük kapcsolatos vallástudományi háttérismeretekből; a mesterképzési és kutatási tervhez szükséges vallástudományi előképzettség felmérése; a jelentkező mesterképzési szakdolgozati tervének bemutatása és megvitatása.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező olvasmányok:
Biblia (lehetőleg az 1908-as protestáns fordításban): Tóra (Mózes 5 könyve), Ézsaiás próféta könyve, Máté és János evangéliuma, az Apostolok Cselekedetei, a Római levél és a Korinthusi 1. levél, a Zsidókhoz írt levél, Jakab levele, a Jelenések könyve
Korán: 1. és 2. szúra (Simon Róbert fordításában)
Buddha beszédei. (Ford. Vekerdi J.) Helikon, Bp. 1989. (Az első 10 beszéd.)
Rudolf Otto: A szent. (Ford. Bendl. J.) Osiris Kiadó, Bp. 1997. (vagy más kiadás)
Mircea Eliade: A szent és a profán. (Ford. Berényi G.). Európa, Bp. (új kiadás) 2009.

Programme structure

vallástudomány

Career opportunities

karrier

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo