More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 3

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:

Írásbeli szakasz:
személyes megjelenést igénylő vizsga

A vizsgázók levéltártani ismereteit felmérő feladatlap kitöltése, benne részint egyes szakterminusok meghatározására irányuló definitív kérdésekkel, részint röviden (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) megválaszolandó esszékérdésekkel. Az írásbeli vizsga szakmai tartalma: a magyarországi levéltári rendszer és szervezet ismerete, a hatályos magyarországi levéltári (valamint adatvédelmi és titokvédelmi) jogszabályok ismerete, továbbá az alapszintű levéltári és irattári (különösen irattani, iratkezelési, gyűjtőterületi, iratértékelési, rendezési, segédletkészítési, állományvédelmi és reprográfiai) ismeretek. A közép- és kora-újkor specializációra jelentkezőknek ezen felül alapfokú latin és német nyelvi írásbeli (fordítás és/vagy nyelvtani feladatok). Továbbá a nappali munkarendre jelentkezők esetében adatközlő lapon kell nyilatkozni arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni.

Szóbeli szakasz:
A jelentkezőknek a szóbeli vizsgára vinniük kell: egy szakmai önéletrajzot, továbbá a szakirányú szakdolgozatot, nem történelem alapképzésben szerzett levéltár specializációs végzettség esetén az indexük másolatát és igazolást legalább 12 hónapnyi levéltárosi vagy irattárosi feladatkörben, levéltárban vagy irattárban töltött munkaviszonyról. A szóbeli vizsga tárgya: kormányzat és igazgatástörténet, levéltártan, levéltártörténet.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Hatályos levéltári, adatvédelmi és titokvédelmi törvények (a FFT kiadásának időpontjában: 1995. évi LXVI. tv., 2009. évi CLV. tv., 2011. évi CXII. tv.); Levéltári kézikönyv. Szerk. Körmendy Lajos. Bp. 2009. 85–732.; továbbá szakirányú tanulmányok alapján.

Programme structure

levéltár

Career opportunities

karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo