More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 3

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:

A jelentkezőknek be kell adniuk a részletes szakmai önéletrajzot, egy motivációs levelet, melyben a jelentkező kitér speciális érdeklődési területére, s bemutatja leendő mesterképzési szakdolgozatának tervezetét, a szakirányos tanulmányokat (esztétika vagy filozófia tárgyakat) igazoló leckekönyv másolatát, valamint az alábbiakban részletezett szakmai munkákat.
1). Egyéb szakmai eredmények: ösztöndíj, publikáció, konferenciarészvétel stb.
2). A szakmával kapcsolatos írásbeli munka: ez lehet szakdolgozat vagy szemináriumi dolgozat, de lehet bármilyen, publikált vagy nem publikált esztétikai tárgyú írás.
A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom: A motivációs levélben megjelölt téma szakirodalma, valamint a beadott írásos anyaghoz felhasznált irodalom. Ennek összeállítása a jelentkező feladata. A szóbelin kell számot adni a választott témához kapcsolódó műalkotásokról, olvasmányokról. Az írásbeli szakasz pontszámát a benyújtott írásművek és dokumentumok értékelésének eredménye adja. A benyújtott reprezentatív írásművek részletes megvitatása. A vizsga kérdései a benyújtott művekkel kapcsolatos háttérismeretekre, a mesterképzési és kutatási tervhez szükséges esztétikai előképzettség felmérésére irányulnak. A jelentkező mesterképzési szakdolgozati tervének bemutatása és megvitatása.
Az 10 otthon készült mű megvitatása és az egyéb szakmai tevékenység bemutatása. Esztétikai tájékozódás, esztétika történeti ismeretek.

Programme structure

esztétika

Career opportunities

karrier

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo