Logo of Eötvös Loránd University

MAmagyar nyelv és irodalom

More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 4

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:

Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet és egy szaktudományos jellegű dolgozatot.
A jelentkezőktől kérnek egy egyoldalas, kézzel írott motivációs levelet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a jelentkező melyik specializációra kíván jelentkezni, s amelyben megfogalmazza, miért ezt a specializációt választotta, milyen célok vezérlik annak elvégzésével. A jelentkezőnek továbbá el kell küldenie egy olyan, korábban elkészített írásbeli munkáját, amely megítélése szerint a leginkább bizonyíthatja jártasságát és felkészültségét a motivációs levelében megnevezett specializációra. Ennek a dolgozatnak szaktudományos jellegű, a megfelelő hivatkozásokkal ellátott, a tudományterületnek megfelelő tartalmi követelmények szerint elkészített értekezésnek kell lennie, amely a képzés nyelvén íródott. Beadható a hároméves alapképzés lezárásaként készített szakdolgozat vagy az alapképzés során készített két-három szemináriumi dolgozat, de lehet olyan szöveg is, amelyet a jelentkező külön erre az alkalomra vagy esetleg tanulmányi céljain kívül készített. A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szöveg a saját munkája.

Szóbeli szakasz:
A szóbeli vizsga során a Bizottság az általános szakmai jellegű tájékozottság mellett a jelentkező általános intelligenciáját, önálló gondolkodásra való képességét és problémafelismerő, illetve problémamegoldó képességét vizsgálja egy felvételi beszélgetés keretében.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
A felvételi vizsga a magyar szakos alapképzés, illetve a magyar záróvizsga anyagához és a felvételre megjelölt specializáció témaköreihez kapcsolódik.

Programme structure

magyar nyelv és irodalom

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo