More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Diaspora scholarship coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 3

Link: btk.elte.hu/ma/interdiszciplinaris

Felvételi követelmények:
Írásbeli szakasz:
A jelentkezőnek be kell adnia egy motivációs levelet (maximum 2 oldal). Abban a jelentkező ismertesse az alapszakon készített vagy tervezett szakdolgozata témáját, eredményeit és fejtse ki további szakmai terveit, kitérve arra, hogy milyen megfontolásokból kívánja tanulmányait a Balkán-tanulmányok mesterképzési szakon folytatni.

Szóbeli szakasz:

Tételsor:
– Balkán vagy Délkelet-Európa? Viták a térség meghatározásáról, jellegéről, határairól
– A Balkán története I. (Bizánctól a berlini kongresszusig)
– A Balkán története II. (1878-tól napjainkig)
– Délkelet-Európa mai politikai földrajza
– A magyar-balkáni kapcsolatok múltja és jelene
– Jugoszlávia és utódállamai
– Románia története és mai helyzete

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom:
– Dupcsik Csaba: A Balkán képe Magyarországon a 19-20. században. Budapest 2005
– Hajdú Zoltán: A Balkán-félsziget politikai földrajza. In: Európa politikai földrajza. Pécs 2002.
– Jelavich, Barbara: A Balkán története I-II. Budapest 1996.
– Juhász József et. al.: Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugoszláviában. Budapest 2003.
– Kardos József – Simándi Irén (szerk.): Európai politikai rendszerek (a délkelet-európai államokkal foglalkozó fejezetek). Budapest 2004.
– Lampe, John: Balkans into Southeastern Europe 1914-2014. Palgrave 2014.
– Mazower, Mark: A Balkán. Budapest 2004.
– Ramet, Sabrina P. (ed.): Central and Southeast European Politics since 1989. Cambridge Univ. Press 2010 (a délkelet-európai államokkal foglalkozó fejezetek).
– Sokcsevits Dénes – Szilágyi Imre – Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Budapest é.n. (1994).
– Szász Zoltán: A románok története. Budapest é.n. (1993).

Programme structure

Balkán-tanulmányok

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo