Logo of Eötvös Loránd University

MAalkalmazott nyelvészet

More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 3

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:
A Magyar nyelv c. kötet (főszerkesztő: Kiefer Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.) kiválasztott fejezetei: A határon túli magyar nyelvváltozatok; Kétnyelvűség és többnyelvűség; Stilisztika; Pszicholingvisztika; Szaknyelv; Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés; Idegennyelv-tanulás, idegennyelv-oktatás
(online is elérhető: www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/adatok.html); valamint Magyar nyelvtechnológiai infrastruktúra a társadalomtudományok szolgálatában (Magyar Tudomány 2018/7; online: mersz.hu/hivatkozas/matud_f8934)

Programme structure

alkalmazott nyelvészet

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo