Logo of Eötvös Loránd University

MAtársadalmi befogadás tanulmányok

More information

ippi.ppk.elte.hu/tarsadalmibefogadas-ma 

Overview

A mesterszak fókuszában a kultúra pszichológiai és pedagógiai elméletei és a multikulturalitás gyakorlati szempontjai állnak. Kiemelt hangsúlyt fektet a kulturális, kulturális összehasonlító és interkulturális pszichológiai és pedagógiai megközelítések bemutatására és az interkulturális interakció interdiszciplináris vizsgálatára. A képzés célja olyan elméletileg felkészült gyakorlati szakemberek képzése, akik elmélyült interkulturális pszichológiai és pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk birtokában tudatosan kezelik a plurális társadalomban megjelenő értékek sokféleségét. Nyitottak mások véleményének, kultúrájának megismerésére, valamint képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását és a kulturális sokféleség pozitív hozamának kiaknázását segítik. A képzés kiemelten nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati tevékenységekre, a foglalkozások mintegy fele gyakorlat (tréningek, szemináriumok, terepmunkák), melynek során felkészítjük a hallgatókat a csoportközi, az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésére, a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére, és a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony gyakorlati kezelésére is. Az interkulturalitás kérdéskörében elméletileg felkészült és a gyakorlatban is jártas szakemberek munkájára nagy a szükség van az oktatás és nevelés intézményeiben, a köz a civil- és a magánszférában is, többek között a közigazgatásban, az iskolákban, a civil szervezeteknél, a médiában és a nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél is.

A feltöltött dokumentumokat értékeljük, nincs felvételi vizsga.

Kapcsolattartó: Frank Violetta, admission@ppk.elte.hu.

Programme structure

Click here to access the curriculum. A tanterv itt található.

Career opportunities

Nagy a hiány olyan elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberekből, akik értik a különböző kultúrájú emberek és csoportok közötti konfliktusokat, és képesek eredményesen hozzájárulni ezek megoldásához.

A szak elvégzésével megtanulhatod, miként aknázd ki a kultúrák találkozásában rejlő lehetőségeket és pozitívumokat. Interkulturális kérdésekben jártas szakemberként elhelyezkedhetsz a közigazgatásban, egyetemeken és más oktatási intézményekben, civil szervezeteknél, a médiában vagy nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél.

Az interkulturális pszichológiai és pedagógiai ismeretek birtokában a diploma megszerzése után lehetőséged van a pszichológiai vagy a neveléstudományi doktori képzésbe való bekapcsolódásra vagy a kar szakirányú továbbképzéseiben való részvételre.

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo