More information

tok.elte.hu 

Overview

Óvodapedagógus alapképzési szak

A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik a magyar és az európai kultúra körében tájékozottan, szakmai téren felkészülten és felelősen vállalhatják az óvodás korú gyerekek 3-6(8) éves nevelését, gondozását, a játék, az alkotás, a megismerés iránti fogékonyságuk kibontakoztatását. Óvodapedagógus alapszakra várjuk azokat az érettségizett jelentkezőket, akik az óvodás korú gyerekek fejlesztését odaadással és szakértelemmel szeretnék végezni, és a feladatnak megfelelő fogékonysággal, felelősségtudattal rendelkeznek. Az óvodapedagógus oklevél megalapozza a tanulmányok folytatását mesterképzésben. A szakon végzett hallgatók óvodáskorú gyerekek közösségi nevelésével foglalkozó intézményekben, óvodákban helyezkedhetnek el.

További kérdés esetén írjanak az ELTE TÓK koordinátorának: nemes.zsofia@tok.elte.hu

Programme structure

https://www.tok.elte.hu/content/alapkepzesek-ovodapedagogus-szak.t.3731?m=75

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo