More information

tok.elte.hu/..odapedagogus-ba.t.6035?m=294 

Overview

Óvodapedagógus alapképzési szak

A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik a magyar és az európai kultúra körében tájékozottan, szakmai téren felkészülten és felelősen vállalhatják az óvodás korú gyerekek 3-6(8) éves nevelését, gondozását, a játék, az alkotás, a megismerés iránti fogékonyságuk kibontakoztatását. Óvodapedagógus alapszakra várjuk azokat az érettségizett jelentkezőket, akik az óvodás korú gyerekek fejlesztését odaadással és szakértelemmel szeretnék végezni, és a feladatnak megfelelő fogékonysággal, felelősségtudattal rendelkeznek. Az óvodapedagógus oklevél megalapozza a tanulmányok folytatását mesterképzésben. A szakon végzett hallgatók óvodáskorú gyerekek közösségi nevelésével foglalkozó intézményekben, óvodákban helyezkedhetnek el.

További kérdés esetén írjanak az ELTE TÓK koordinátorának: nemes.zsofia@tok.elte.hu

Programme structure

https://www.tok.elte.hu/content/ovodapedagogus-ba.t.6035?m=294

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo