Logo of Eötvös József College

BAtanító

More information

ejf.hu 

Overview

For the Teacher Training programme, we are looking for young matriculated people with an open mind and multi-faceted interest, who are enthusiastic and committed to teaching 6-12-year-olds.

Program description:
After completing the 8-semester training student will be eligible to teach all subjects at a low level at elementary schools. In addition to the Teacher Training programme, student will be able to choose nationality specialization and/or cultural studies. Cultural studies: Hungarian language and literature, mathematics, physical education, visual education, environmental studies, song-music, and German or English. Cultural studies can be chosen during the course of training. The graduate will be able to teach the chosen subjects to classes 5-6 at elementary schools.


Entry requirements:
Secondary school leaving certificate, aptitude test

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Baja, Hungary

Entrance exam description:
The Institutional Stipendium Hungaricum Coordinator – based on the Tempus Public Foundation’s submitted list – will contact with Applicants via mail. The e-mail contains the schedule of the recruiting process – including the details of aptitude written and oral exams.
Applicant’s recruiting scores are determined as follows: – Results of candidate’s preliminary studies (secondary school graduations) – Results of the aptitude writing and verbal exams. During the recruiting process, the Committee examined the Applicant’s motivation background and knowledge of a foreign language.

Contact:
Mr. Andor Pajrok
International Relation Officer
pajrok.andor@ejf.hu
Department contact:
Dr. Zoltán Kiss
kiss.zoltan@ejf.hu

Preparatory year available:
No

Specialisation year available:
No

Minimum number of scholarship holders:
2

Maximum number of scholarship holders:
35

Tanító szakra várjuk azokat az érettségizett fiatalokat, akik kedvet és elkötelezettséget éreznek a 6–12 éves korú gyerekek nevelésére, nyitott gondolkodásúak, érdeklődési körük széles.

A program leírása:
A 8 féléves képzés alsó tagozaton minden tantárgy oktatására jogosít. A tanító alapszak (BA) mellé nemzetiségi szakirány vagy/és műveltségterület választható. Műveltségterületek: magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés és sport, vizuális nevelés, természetismeret, ének-zene, német vagy angol. A műveltségterület a képzés során választható. A választott tantárgyat 5–6. osztályban taníthatja a végzett hallgató.


Belépési követelmények:
Középiskolai érettségi bizonyítvány, alkalmassági vizsga

Felvételi vizsga:
Igen

A felvételi vizsga típusa:
szóbeli

Felvételi vizsga helye:
Baja, Magyarország

Felvételi vizsga leírása:
Az Intézményi Stipendium Hungaricum koordinátor – a Tempus Közalapítvány beküldött listája alapján – felveszi a kapcsolatot a Pályázókkal. Az e-mail tartalmazza a felvételi folyamat ütemezését – beleértve az alkalmassági írásbeli és szóbeli vizsgák részleteit.
A jelentkező toborzási pontszámát a következőképpen határozzák meg: – A jelölt előzetes tanulmányainak eredményei (középiskolai végzettség) – Az alkalmassági írás és szóbeli vizsgák eredményei. A felvételi eljárás során a Bizottság megvizsgálta a Pályázó motivációs hátterét és idegen nyelv ismeretét.

Koordinátor:
Pajrok Andor
Nemzetközi kapcsolattartó
pajrok.andor@ejf.hu
Szak elérhetőség:
Dr. Kiss Zoltán
kiss.zoltan@ejf.hu

Előkészítő év elérhető:
Nem

Rendelkezésre álló szakirány:
Nem

Az ösztöndíjasok minimális száma:
2

Az ösztöndíjasok maximális száma:
35

Programme structure

After completing the 8 semester training student will be eligible to teach all subjects at low level at elementary schools. In addition to the Teacher Training programme student will be able to choose nationality specialization and/or cultural studies. Cultural studies: Hungarian language and literature, mathematics, physical education, visual education, environmental studies, song-music, and German or English. Cultural studies can be chosen during the course of training. The graduate will be able to teach the chosen subjects to classes 5-6 at elementary schools.

A 8 féléves képzés alsó tagozaton minden tantárgy oktatására jogosít. A tanító alapszak (BA) mellé nemzetiségi szakirány vagy/és műveltségterület választható. Műveltségterületek: magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés és sport, vizuális nevelés, természetismeret, ének-zene, német vagy angol. A műveltségterület a képzés során választható. A választott tantárgyat 5–6. osztályban taníthatja a végzett hallgató.

Career opportunities

The aim of the training is to train teachers who are able to perform educational tasks in all fields of education in the first four years of primary school and in a chosen field of education in the first six years, and in the first four years of primary school to perform the tasks of ethnic mother tongue education.

A képzés célja tanítók képzése, akik képesek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelési-oktatási feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatainak ellátására.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment