More information

wesley.hu/..departments/masters-programmes 

Overview

A Hittanár–Nevelőtanár Szakon folytatott képzés során a Hallgatók megismerik a keresztény hit és tradíció legfontosabb kérdéseit, a teológia, a valláselmélet és a valláspedagógia módszertanát, fogalmi és tudományrendszerét. Elsajátítják továbbá a speciális pedagógusi szolgálatuk betöltéséhez szükséges valláspedagógiai és pedagógiai ismereteket, készségelemeket, és tájékozódnak az általános humán tudományok világában.
A felvételi eljárás során vizsgáljuk a jelentkező elhivatottságát és motivációját, nyitottságát a világ sokszínűsége iránt. A szóbeli felvételi elbeszélgetésen a motiváción túl értékeljük a jelentkező általános műveltségét, valamint ellenőrizzük, hogy nyelvtudása elegendő-e a képzésen való részvételre.A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? nemMegjegyzés:

Career opportunities

A mesterképzést befejezett hallgatók magas szinten lesznek képesek a egyházi intézményekben hittantanári vagy nevelő tanári munka elvégzésére, ugyanakkor képesek lesznek egyéb humán területeken kamatoztatni.

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Sponsor logo
Sponsor logo