Logo of University of Sopron

BAturizmus és vendéglátás

University of Sopron
Hungary, Sopron
Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics Hungary, 9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
More information

lkk.uni-sopron.hu 

Overview

A Turizmus-vendéglátás alapszak képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére. Négy új új szakirányi modul indul az alapképzés keretein belül, melyek a hazai turisztikai szektor legfontosabb területeit foglalja magába. A modulok a hazai turizmusban vezető szerepet betöltő vállalkozások szakmai támogató hátterére épülve készítik fel a hallgatókat naprakész ismeretekkel a turisztikai és vendéglátó szektorban való sikeres elhelyezkedésre. A tanulmányok magukban foglalnak kettő szakmai gyakorlat félévet – ezek közül egy félévet kötelező külföldön tölteni. A felvételi vizsga szóbeli online interjú keretében zajlik. A jelentkező előzetes értesítést kap a felvételi vizsga időpontjáról, folyamatáról és az értékelés szempontjairól. A jelentkezési dokumentáció továbbításra kerül a Felvételi Bizottság tagjaihoz. Az online interjú alatt a Felvételi Bizottság tagjai négyféle szempontból értékelik a jelentkezőt, s ezt maximum 100 ponttal értékelik. Ez a pontszám továbbításra kerül a Tempus Közalapítvány felé.

Programme structure

Az első évben alapozótantárgyak szerepelnek a programban: jogi ismeretek, matematika, menedzsment, mikroökonómia, statisztika, marketing, stb. A következő években már szakmai tárgyakat sajátíthatnak el a hallgatók: a turizmus rendszere, turisztikai erőforrások, szállásadás, falusi és városi turizmus, turizmusmarketing, stratégiai tervezés. stb. Részletes tanterv a honlapon található: lkk.uni-sopron.hu/catdoc/list/cat/259/id/664/m/2207

Career opportunities

A Turizmus–vendéglátás alapszakon végzett szakemberek alkalmasak az egyes turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök, valamint vezetői feladatok elvégzésére. Nyelvtudásuk révén a nemzetközi turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása is természetes számukra. Képesek használni a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meggyőzési technikákat. Nem probléma számukra a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelése, különös figyelemmel az interkulturális konfliktusok lehetőségeire. Rendelkeznek az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, együttműködési képességgel, képesek önálló karrierépítésre, a tapasztalati úton vagy szervezett továbbképzés keretében szerzett ismeretek hasznosítására.

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Sponsor logo
Sponsor logo