Logo of University of Sopron

BApénzügy és számvitel

University of Sopron
Hungary, Sopron
Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics Hungary, 9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
More information

lkk.uni-sopron.hu 

Overview

A Pénzügy és számvitel alapszak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, elméleti, ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére. Mindezek melllett nem riadnak meg stratégiai döntések meghozatalától, és ehhez használják a korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárásokat. A nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszereinek áttekintése, működtetése, fejlesztési céljainak megvalósítása magától értetődő számukra. Az utolsó félévben hallgatóink szakmai gyakorlaton vesznek részt. A felvételi vizsga szóbeli online interjú keretében zajlik. A jelentkező előzetes értesítést kap a felvételi vizsga időpontjáról, folyamatáról és az értékelés szempontjairól. A jelentkezési dokumentáció továbbításra kerül a Felvételi Bizottság tagjaihoz. Az online interjú alatt a Felvételi Bizottság tagjai négyféle szempontból értékelik a jelentkezőt, s ezt maximum 100 ponttal értékelik. Ez a pontszám továbbításra kerül a Tempus Közalapítvány felé.

Programme structure

Az első évben alapozótantárgyak szerepelnek a programban: jogi ismeretek, matematika, menedzsment, mikroökonómia, statisztika, marketing, stb. A következő években már szakmai tárgyakat sajátíthatnak el a hallgatók: vállalati pénzügyek, banktan, pénz- és tőkepiaci ismeretek, kontrolling, biztosítási ismeretek, adózási ismeretek, stb. Részletes tanterv a honlapon található:http://lkk.uni-sopron.hu/catdoc/list/cat/259/id/275/m/2207

Career opportunities

A Pénzügy és számvitel szak elsősorban a termelő és szolgáltató vállalkozások pénzügy és számvitel munkaterületei szakemberigényét hivatott kielégíteni. Olyan szakemberek kibocsátására kerül sor az alapképzés keretében, akik képesek a pénzügyi/számviteli feladatok önálló végzésére, ellenőrzésére és irányítására. Az előzőeken kívül a hallgatók megismerik a költségvetési és a pénzügyi szektor legfontosabb pénzügyi-számviteli sajátosságait, ezáltal képesek a munkaerőpiac e szegmenseiben is munkát vállalni. Az itt végzett hallgatók jó eséllyel tudnak elhelyezkedni gazdasági vállalkozásoknál, pénzintézeteknél, biztosítóknál, önkormányzatoknál, illetve egyéb költségvetési intézményeknél.

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Sponsor logo
Sponsor logo