More information

btk.ppke.hu/..mesterkepzesek-ma/tortenelem 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A történelem mesterképzésben oktatott specializációk témájukban és módszerükben lehetőséget biztosítanak az önálló, elmélyült tudományos kutatásra, és a legjobb hallgatók doktori tanulmányokra történő felkészítésére.

Kapcsolat:
Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States