More information

btk.ppke.hu/..janlo/nemzetkozi-tanulmanyok 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

Célunk olyan művelt, a nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális viszonyokat ismerő és azokban aktívan részt venni tudó szakemberek képzése, akik a keresztény értékek elfogadása mellett nyitottak más kultúrák felé is. Az alapszak célja egyfelől az, hogy biztosítsa a továbbtanulás lehetőségét a mesterképzés irányába, másfelől pedig, hogy olyan elméleti és gyakorlati tartalmakat jelenítsen meg, melyek lehetővé teszik az oklevél önálló felhasználását is mind a gazdasági, mind az adminisztratív szférában.
Az alapszakot elvégző hallgató az általános műveltség, a társadalomtudományi elméleti alapok és magas szintű idegennyelvtudás mellett a külügyek, a külkapcsolatok valamennyi területét megismeri. Széleskörű történeti ismeretekre tesz szert, megalapozott elméleti felkészültséget kap a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaságtan és a nemzetközi politikaelmélet kérdésköreiben. Jártasságot szerez az euro-atlanti integrációs folyamat különböző területein, tájékozódik az Európán kívüli régiók sajátosságaiban, a nemzetközi szervezetek világában.
A szak, jellegéből adódóan igen összetett tantárgyi struktúrával rendelkezik. Ennek két oka van: az egyik, hogy kifejezett célunk a széleskörű érdeklődés felkeltése és a széles látókörre való felkészítés, a másik pedig, hogy a nemzetközi kapcsolatokat nem lehet mélyebb jogi, közgazdasági, politológiai, szociológiai ismeretek nélkül megközelíteni.
Ehhez járul a nélkülözhetetlen idegen nyelvek oktatása, mely kiemelt óraszámban tartalmaz általános nyelvi, valamint szaknyelvi képzést is. Az egyes civilizációs tanulmányok a kultúrák mélyebb megértését alapozzák meg, míg a társadalomtudományok módszertana már a mesterképzés előkészítését célozza. A képzés során kiemelt hangsúlyt kap az EU sokoldalú megközelítése, melynek elméleti és gyakorlatorientált képzési oldalai kifejezetten az integráció keretein belül történő önálló munkavégzés lehetőségeit igyekeznek biztosítani.

Kapcsolat:

Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024