More information

btk.ppke.hu/..ommunikacio-es-mediatudomany 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

Célunk művelt, társadalmilag is elkötelezett, keresztény értékeket elfogadó kommunikációs szakemberek képzése. Egyaránt hangsúlyt fektetünk az igényes elméleti oktatásra, és a kommunikációs munkaerőpiac kívánalmainak megfelelő gyakorlati ismeretek átadására. Az elméleti képzés célja, hogy a hallgatók szert tegyenek arra a társadalomtudományi alapműveltségre, amelynek segítségével képesek hazánk, a Kárpát-medence és az Európai Unió társadalmi folyamatait értelmezni, valamint a kommunikációs szakmában nélkülözhetetlen történelmi, nyelvészeti, irodalmi és filozófiai műveltség elmélyítésére. A képzésben lehetőséget biztosítunk a mesterképzésre való felkészülésre is a szabadon választható tanulmányok keretében és a tutori rendszerben működő tehetséggondozással.
Nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók kommunikációs kompetenciájának fejlesztésére, a nyilvános beszéd, a meggyőzés, az érveléstechnika, a párbeszéd és a vitakultúra, valamint a prezentációs technikák elsajátítására. Kiemelten szerepel az anyanyelvi műveltség elmélyítése és az idegen nyelvű szakirodalom olvasása is.
A képzés három szakirányon folyik: az újságírás szakirány a nyomtatott és az online sajtóban való munkára készít fel, ide értve a multimediális médiumok, első sorban az internetes portálok tartalomszolgáltatását is, emellett a rádiós és televíziós műsorkészítéssel kapcsolatos ismereteket biztosítja. A film és videó tanulmányok pedig önálló produkciók készítésére tesz alkalmassá főként kisfilmes műfajokban. A közkapcsolatok szakirányon hangsúlyosan szerepel a társadalmunkban egyre növekvő nonprofit PR tevékenységre való felkészítés.

Kapcsolat:

Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States