More information

itk.ppke.hu/..ekularis-bionika-mernoki-bsc 

Overview

Molecular Bionics is at the frontiers of biology, molecular physics, chemistry, and computer technology, and guides the way for rapidly developing fields of science, such as computer-assisted pharmaceutical industry, medical biotechnology or nanobiotechnology.

In the USA it is called nano-bio-info-cogno synergy or shortly NBIC. As for the services and new products, the new objectives are shifted towards the fields of biology, information and medical technologies and methodologies, as well as areas of agriculture and veterinary medicine. These technologies are placed into the spotlight in the principles of the new EU Framework Program. Some say that this is the meeting point of two state-of-the-arts: the synergy of information technology and biotechnologies.

Students will encounter lab-on-a-chip technology, computer-aided drug design, complex biolaboratory practice, physiology measurements, 2D and 3D imaging and processing, genome-chip technology, etc. After finishing the BSc program, students can pursue their studies in the Info-Bionics Engineering or Medical Biotechnology Master’s programs, to become the pioneers of a new industry.

There are no specializations in the program; it is recommended mostly as an academic preparatory program for MSc programs.

More detailed information about the study program

For further information, please contact us at international.office@itk.ppke.hu

*****

A bionika a XXI. század egyik legfontosabb új tudományterülete. Az NBIC (nano-bio-info-cogno) rövidítéssel is jelölt ágazat annak felismeréséből született, hogy a nanotechnológia, információs technológia és biotechnológia együttes alkalmazásával az orvosbiológiai megközelítések, berendezések és terápiás eljárások újfajta minősége jöhet létre. A számítási eljárások fejlődése, a mesterséges intelligencián alapuló módszerek terjedése, a nanoméretű eszközök mérnökségét lehetővé tévő fizikai és biológiai eljárások tökéletesedése és összefonódása a szemünk előtt zajlik. Ez alapjaiban változtatja meg már a jelen, de még inkább az elkövetkező évtizedek emberének egészséghez, életminőséghez és az élő környezethez való viszonyulását. A PPKE ITK bionikai képzéseinek küldetése a hallgatók felkészítése arra, hogy produktívan járulhassanak hozzá a jövő bionikai jellegű fejlesztéseihez és azok alkalmazásaihoz.

A PPKE ITK-n megvalósított bionikai képzések és kutatások az alábbi négy terület közötti együttműködésen alapulnak:

biológia, kiemelten a molekuláris biológia, az idegtudomány és azok orvosi vonatkozásai,
fizika, ezen belül klasszikus, molekula- és kvantumfizika, valamint biofizika,
kémia, különös tekintettel a biológiai és mesterséges önszerveződő rendszerekre,
valamint az elektronika és az információs technológia egyes területei.

A bionikai kutatások és mérnöki feljesztések során megjelenő néhány tipikus platform és alkalmazás:
- Hordozható diagnosztikai eszközök, lab-on-a-chip technológiák
- Agy-számítógép interfészek
- Intelligens protézisek és egyéb életminőség-javító eszközök
- Orvosi képalkotó technikák, képfeldolgozás és -kiértékelés
- Szuperrezolúciós mikroszkópia
- Bioinformatika, genomi adatbányászat
- Rendszerbiológiai modellezés
- Molekuláris diagnosztika és személyre szabott terápiák
- Biotechnológia és géntechnológia

Bővebben a szakról

További információkat e-mailben kérhet tőlünk: international.office@itk.ppke.hu

Programme structure

Our program, run in collaboration with Semmelweis University, is based on four fundamental disciplines:
● Molecular biology
● Electromagnetism in the nano- and micrometer regime
● Specific aspects of informatics and electronics
● Neurobiology

Our graduates are familiar with the principles of life sciences, computing and electronics. They can work at companies specialized in medical devices, molecular diagnostics, bioprostheses, imaging (e.g. fMRI, CT) or bionanotechnology and also in related areas like environmental and personal safety.

Further specialization is offered in our English-language masters programs Info-bionics engineering MSc and Medical biotechnology MSc.

The Molecular Bionics Engineering BSc program is conducted in Hungarian, with the exception of the fifth semester, when all subjects are in English.

Major scientific areas of the Curriculum and their proportions:
Fundamentals in natural sciences: 40-60 credits
Economics and humanities: 15-25 credits
Modern skills in physics and electronics: 12-33 credits
Skills in computer science: 10-20 credits
Skills in molecular biology, genetics and biophysics: 10-24 credits
Skills in bioinformatics: 4-10 credits
Skills in neuroscience: 10-25 credits
Specialized professional skills: max. 15 credits
Thesis work and related subjects: 19 credits

CURRICULUM (in Hungarian)

(The Curriculum serves as a guideline. Minor changes might appear from year to year.)

For further information, please contact us at international.office@itk.ppke.hu

***


A Molekuláris bionika mérnöki BSc képzés oktatási nyelve a magyar, az ötödik szemeszter kivételével, amikor a hallgatók minden tárgyat angolul tanulnak.

A Semmelweis Egyetemmel közös képzés négy alapvető tudományágra épül:
● molekuláris biológia;
● elektromágnesesség a nanométer- és mikrontartományban;
● számítástechnikai-elektronikai alapok;
● neurobiológia.

Az itt végzett hallgatók egyaránt otthonosan mozognak az élő és élettelen természettudományok és az informatika-elektronika világában is. Elhelyezkedhetnek az orvosi műszergyártás, a molekuláris diagnosztika, a bioprotézisek, a képalkotó berendezések (pl. fMRI, CT), a bio- és nanotechnológia, illetve a rokon iparágak területén, valamint más kapcsolódó területeken (pl. gyógyszeripar, környezet- és közegészségvédelem, katasztrófavédelem, köz- és személyi biztonság, stb.).

A Molekuláris bionika mérnöki BSc szerves folytatását jelentik az angol nyelvű Info-bionika mérnöki MSc, illetve az Orvosi biotechnológia MSc képzéseink.

*A mintatanterv szerinti modulok a következők: *
Természettudományi alapismeretek: 40-60 kredit
Gazdasági és humán ismeretek: 15-25 kredit
Modern fizikai és elektronikai ismeretek: 12-33 kredit
Számítástechnikai ismeretek: 10-20 kredit
Molekuláris biológiai, genetikai és biofizikai ismeretek: 10-24 kredit
Bioinformatikai ismeretek: 4-10 kredit
Idegtudományi ismeretek: 10-25 kredit
További szakspecifikus ismeretek és a mesterképzés felé orientáló tárgyak: max. 15 kredit
Diplomához kapcsolódó tárgyak: 19 kredit

RÉSZLETES MINTATANTERV (magyarul)

(A tanterv iránymutatásul szolgál. Évről évre előfordulhatnak kisebb-nagyobb módosítások.)

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo