More information

itk.ppke.hu/..s-bsc/mernokinformatikus-bsc 

Overview

There is a significant persistent demand for computer engineers both in Hungary and abroad. We intend to satisfy these labor market needs by providing practice-orientated, internationally recognized, high level qualifications.

The Computer Computer Science Engineering program of Pázmány ITK is an excellent choice for those who are interested in the fastest developing areas of information technology. The training gives a special insight into fields where information technology is faced with new, unknown challenges such as medical sciences, human-machine contacts, parallel computation, and the world of nano- and micro-electronics.

Along with the classic questions of computer technology in our curriculum, several uniquely innovative features are introduced. In observing living organisms, we would like to study their way of working and apply our findings to the world of microchips and sensors. The revolution of sensors, the growth of chip complexity, the ubiquitous kilo-processor chips, the facilitation of natural human communication, and human language technology are areas where we are able to explore, even internationally, new territories.

Within the practical specialization at the Faculty, thanks to the numerous various topics, every student can find their own area of interest in addition to the academic subjects. Subjects in the fifth semester are taught in English in order to develop the language proficiency of students. The most outstanding students can pursue their studies at one of the leading universities in the given field abroad. An eight-week-long internship, taking place at an industrial company, in a hospital, or at an academic research institute, can further deepen the already acquired knowledge and practical skills and can provide invaluable experience for the job market.

For further information, please contact us at international.office@itk.ppke.hu

***

Mérnökinformatikus képzésünk célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik megfelelő válaszokat tudnak adni a XXI. század technikai kihívásaira, és mély alaptárgyi ismereteiknek köszönhetően képesek követni az információs technológiák gyors fejlődését. A szakon végzettek jelenleg a legkeresettebb és legjobban fizetett diplomások közé tartoznak a magyarországi munkaerőpiacon.

A képzés során a hallgatók megismerik a minket körülvevő információs társadalom fontos építőelemeit (elektronikai eszközök, telekommunikációs és számítógép-rendszerek), és képesek lesznek megérteni azok együttes működését. Az informatikusoknak lehetőségük van olyan alkotó és értékteremtő munkát végezni, amely széles körű társadalmi haszonnal és elismertséggel jár.

A Karon zajló képzés sajátossága, hogy a hagyományos, ember által tervezett technológiai rendszereken túl az élővilágban megtalálható biológiai “megoldások”, struktúrák viselkedésének megértésére, modellezésére is nagy hangsúlyt fektetünk (pl. molekuláris biológiai és neurobiológiai ismeretek oktatásával) hozzájárulva az újszerű megközelítések alkalmazásához a mérnöki területen.

Kutató egyetemi karként hallgatóinknak lehetőségük van arra, hogy már a BSc tanulmányaik során bekapcsolódjanak az egyetemen folyó kutatásokba. Minősített oktatóink magas száma és színvonalas tudományos munkája garantálja, hogy a diákköri kutatásba bekapcsolódó hallgatók eredményes munkát végezzenek, amely nagyban segíti hazai vagy nemzetközi továbbtanulásukat.

Programme structure

The Computer Science Engineering BSc program is conducted in Hungarian, with the exception of the fifth semester, when all subjects are in English.

Structure of the Study Program:
Fundamentals in Natural Sciences (40-45 credits)
Economics and Humanities (15-25 credits)
Basic Skills and Specific Professional Skills (100-150 credits)
- Systems Engineering module
- Software Technology module
- Information Systems module
- Specific Professional Skills
- Specialization
Diploma Subjects (19 credits)

Specializations offered within the program:

- Sensory robotics and Info-bionics
- Microelectronics and Info-communication
- Software and Language Technology.

DETAILED CURRICULUM (in Hungarian)

(The curriculum serves as a guideline. Minor changes might appear from year to year.)

For further information, please contact us at international.office@itk.ppke.hu

***
A Mérnökinformatikus BSc képzés oktatási nyelve a magyar, az ötödik szemeszter kivételével, amikor a hallgatók minden tárgyat angolul tanulnak.

A képzés felépítése:
Természettudományi alapismeretek (40-45 kredit)
Gazdasági és humán ismeretek (15-25 kredit)
Szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek (100-150 kredit)
- Rendszertechnika modul
- Szoftvertechnológia modul
- Informatikai rendszerek modul
- Differenciált szakmai ismeretek
- Specializáció
Diplomához kapcsolódó tárgyak (19 kredit)

Választható specializációk:

- Érzékelő robotok és infobionika
- Mikroelektronika és infokommunikáció
- Szoftver- és nyelvtechnológia

RÉSZLETES MINTATANTERV (magyarul)

(A tanterv iránymutatásul szolgál. Évről évre előfordulhatnak kisebb-nagyobb módosítások.)

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo