More information

alknyelvweb.mftk.uni-pannon.hu/..domany-ma 

Overview

A színháztudomány mesterképzési szak olyan szakembereket képez, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek reflektálni a színházi esemény mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és magyar dráma, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez és tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Programme structure

mftk.uni-pannon.hu/images/SziTu_MA_20170509_felül%C3%ADr.pdf

Career opportunities

tudományos pálya, színházi szakember, kritikus, elemző

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States