More information

antk.uni-nke.hu/..s/osztatlan-mesterkepzes 

Overview

A képzés célja az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes, a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő, a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő, az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes, az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó, az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény nem veszi figyelembe a felvételinél.

Saját motivációs beszélgetésen mérik a nyelvi képességeket.

Kapcsolattartó: Drahota Gergely (felveteli.antk@uni-nke.hu)

Programme structure

-

Career opportunities

-

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo