Logo of Eötvös Loránd University

MAfordító és tolmács

More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 10

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:

1) fordító és tolmács; 2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek az adatközlő lapon nyilatkozniuk kell arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni. A vizsga személyes megjelenést igényel.

1. Fordítás A nyelvről B nyelvre (0-15 pont)
2. Rezümé készítés C nyelvről A nyelvre (0-10 pont)
Megjegyzés: A nyelv = anyanyelv, B nyelv = első idegen nyelv, C nyelv = második idegen nyelv

A vizsgán bármilyen nyomtatott szótár használata megengedett.

Szóbeli szakasz:
Motivációs és általános ismeretek – beszélgetés (B és C nyelven) (0–10 pont)
Szóban ismertetett B nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont)
Szóban ismertetett A nyelvű szöveg összefoglalása B nyelven (0–20 pont)
Szóban ismertetett C nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont)

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Napi sajtó követése magyar és idegen nyelven.

Programme structure

fordító és tolmács

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo