More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 3

Link: btk.elte.hu/ma/interdiszciplinaris

Felvételi követelmények:
1) magyar nyelv és irodalom
2) A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet. A motivációs levél terjedelme 2-3 oldal, amelyben a jelentkezőnek ki kell térni előtanulmányaira, szakdolgozatának – esetleges publikációinak – témájára, a hungarológia szak elvégzésével kapcsolatos terveire, valamely nem magyar nyelv és kultúra esetleges alaposabb ismeretére.
Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Bp., Akadémiai Kiadó (több kiadás létezik); Giay Béla – B. Nádor Orsolya (vál., szerk.): A hungarológia fogalma, Bp. 1990.;
3) Skype interjú

Programme structure

hungarológia

Career opportunities

Karrier

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Sponsor logo
Sponsor logo