More information

ch.bme.hu 

Overview

A képzés célja gyógyszervegyész-mérnökök képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán, munkahelyi egészségvédelmi és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően – a bioaktív anyagok diszciplínáján belül – gyógyszer-, növényvédőszer- és finomkémiai ipari területen kutatási- fejlesztési, tervezői és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.A felvételi tárgy kémiai technológia és szerves kémia. Ajánlott tankönyvek: Pátzay György – Tungler Antal – Mika László Tamás: KÉmiai technológia, ISBN: 978-963-2794-80-8, illetve Novák Lajos, Nyitrai József: Szerves Kémia 65022, Műegyetemi kiadó, 1998. A tankönyv 5-86, 89-113, 121-128, 137-155, 160-225, 237-259, 269-273, 286-377, 403-422, 459-508 oldalai
A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment