More information

kozlekedes.bme.hu 

Overview

A képzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik képesek logisztikai folyamatok és rendszerek tervezésére, működtetésére és irányí­tására, valamint e folyamatok eszközeinek kivá­lasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kap­csolatos feladatok ellátására. A képzésre elektronikus felvételi van, teljesítéséhez általános szakmai ismeretanyag szükséges.A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? Az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján veszik felMegjegyzés:

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023